Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG TRUNG TẠI HẢI PHÒNG

- HÁN NGỮ TRÁC VIỆT
- Địa chỉ: 81/333 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
- Đăng ký học: 0934.246.212 - 0971.075.212
- Website: https://www.kynangcanhoc.com

Thông tin liên hệ trung tâm đào tạo tiếng trung Hải Phòng

ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HÁN NGỮ TRÁC VIỆT